روندر

دستگاه روندر ، قطعه کن گردکن

دستگاه روندر جهت قطعه کردن و گرد کردن همزمان خمیر برای تولید خمیر نانهای فانتزی کوچک از جمله بروتشن ، همبرگر و لقمه ای کوچک کاربرد دارد .
در روش کار دستگاه روندر ، خمیر روی یک سینی دایره ای قرار گرفته و دستگاه با تقسیم کردن و ایجاد لرزش ، چانه هایی یکنواخت تولید می کند. به همین دلیل خمیر آسیب نمی بیند
ظرفیت این گروه از دستگاه ۲۰ الی ۱۵۰ کیلو در ساعت می باشد.
بیشترین کاربرد دستگاه روندر برای وزن چانه های پایین و متوسط می باشد. ( 20 گرم الی 250 گرم )

  • دستگاه روندر خمیر را همزمان تقسیم و گرد میکند.
  • این دستگاه باعث یکنواختی وزن ، اندازه و شکل چانه خمیر میشود.
  • روندر سرعت تولید را افزایش میدهد.
  • دستگاه روندر باعث کاهش نیروی انسانی میشود.
  • تنوع در تولید ایجاد میکند.
  • راندمان بسیار زیاد تولید نان توسط این دستگاه ایجاد میشود.
  • فضای بسیار اندک جا گیری دستگاه روندر.
  • بهداشتی بودن چانه خمیر تولیدی بواسطه عدم دخالت دست