آدرس کارخانه:

آذربایجان غربی ، ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه ،خیایان تلاش ۱،خیابان مخترعین.ماشین سازی پاشاصنعت